QualiForum Vezetési és Marketing Tanácsadó Kft.

Értékelje cégét!

Gyorsteszt a Céget irányító tulajdonos és/vagy első számú vezető számára.
Kérjük, jelölje meg azt a választ, amely leginkább közel áll a valósághoz. Fontos, hogy őszinte legyen, hisz az eredményt is csak Ön fogja látni!

 

1 - Hogyan vesz részt Ön, mint első számú vezető a Cég munkájában?
Operatívan, napi ügyvezetéssel
Nem operatív módon, de napi ellenőrzéssel
Nem operatív módon, rendszeres ellenőrzésen keresztül
Hagyom az embereket dolgozni és rendszeresen beszámoltatom őket
Főképpen a stratégiával foglalkozom, a többire felhatalmazást adok és beszámoltatok
2 - Van-e szervezeti ábrája (organigramja) a Cégének?
Nincs
Van, de csak a fejemben
Van és a törzskar előtt ismert
Van és minden munkatárs előtt ismert
Van és minden belépő munkatárssal ismertetjük
3 - Tart-e értekezletet beosztottjainak?
Nem
Igen, alkalmanként, ha szükség van rá
Igen, rendszeresen
Igen, rendszeresen, előtte felkészülök rá és emlékeztető is készül
Igen, rendszeresen, emlékeztető is készül, felelősökkel, határidővel és a legközelebbi értekezleten számon kérem azt
4 - Van-e 3 évre előre stratégiai terve a Cégnek?
Nincs
Van, de csak a fejemben
Van, de csak a vezetőkkel ismertettem
Van, le van írva és a vezetők ismerik
Van, le van írva és be van határidőzve
Van, le van írva és be van határidőzve, felelősök vannak és az érintett munkatársak ismerik
5 - Ha van terv írásban legalább három évre, hogyan folyt a tervezés?
Volt egy (teljesítmény) ötletem és erre építettem
Az egyéni ambíciómból indultunk ki
A beruházás megtérüléséből indultunk ki
Vízióból, helyzetérzékelésből indultunk ki
Vízióból, helyzetértékelésből indultunk ki és a beruházás megtérülését tartottuk szem előtt
6 - Milyen módon reagálnak a vezetők a tervtől való eltérésre?
Nincsen intézkedés, mert nem ismert a tervtől való eltérés
Nincs intézkedés, mert nincs kidolgozva, hogy az eltérés esetén milyen intézkedést kell tenni
Módosítjuk a tervet évente egy-két alkalommal
Módosítjuk a tervet rendszeres időszakonként (legalább görgetéssel, rulirozással)
Nem szentírás a terv, ha indokolt, módosítjuk, új célokat tűzünk ki
7 - A számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás)
jellemzően évente készül
jellemzően havonta 1, de legalább negyedévente készül
a zárási időpontot követő hónap végére általában rendelkezésre áll.
jellemzően részletes vezetői értékelés tárgya
elemzése során terv – tény összehasonlítás is történik
8 - A cég napi likviditásának kezelésére vonatkozóan a megjelölt megállapítások igazak a Cégüknél. (A napi likviditás kezelése alatt értjük a (napi) készpénzgazdálkodást, a banki kapcsolattartást, a bankhitelek, hitelkeretek feltételeinek, lejáratának kezelését, a kintlévőségek, tartozások kezelését, a számlák, szállítók kezelését)
Csak a könyvelőre és munkatársaira tartoznak
A könyvelőn túl a pénzügyi vezetés felügyeletére tartoznak.
Nekem tartoznak beszámolással
Napi szinten az én hatáskörömben
Külön önálló pénzügyi asszisztens van az én segítségemre, akivel rendszeresen áttekintem a napi likviditás kérdéseit.
9 - Van-e a Cégnek saját, tudatos piacpolitikája?
A vezetői intuíció vált be eddig
A piacpolitika azonos az éves értékesítési tervvel
A piacpolitika az, hogy azt kell eladni, amire szükség van
Rendszeresen értékeljük a piacainkat és az alapján alakítunk ki piacpolitikát
A piac értékelése egyben szegmentációt is jelent, melynek során kiszolgálandó célcsoportokat (vevőköröket) határozunk meg és ezek igényeit vesszük figyelembe
10 - A cég emberi erőforrás menedzselésére a következők jellemzők
Az új munkaerő felvételéről egy személyben döntök
Az új munkatársat az érintett jövendő főnökével együtt vesszük fel
Jóváhagyom, hogy kire van szükség és az érintett jövendő főnöke veszi fel
Közösen meghatározzuk azokat a kompetenciákat, amire szükség van és ehhez igazodva veszi fel a munkatársat az érintett vezetője
Van humánpolitikai terv, melyben megpróbáljuk programozni a munkatársak felvételét, munkába állításának a folyamatát is
11 - A cég marketing munkáját a következők jellemzik
Nincs marketinggel (is) foglalkozó kolléga, Én döntök esetenként a marketing teendőkről
Van marketinggel (is) foglalkozó munkatárs, aki megrendel reklámokat, reklámtárgyakat, stb. amikor szükség van rá, énáltalam előre meghatározott költségkeretben
Van marketinggel (is) foglalkozó munkatárs, aki eseményről eseményre (akcióról akcióra) tervet és hozzá költségvetést csinál
Éves marketingterv készül a cég üzletpolitikájának megfelelően az előző év végén, de legkésőbb a tárgyév elején
A marketinggel (is) foglalkozó munkatársam rendszerese elemzi a piacot, felhasználja a vevői elégedettségi méréseket, az éves bevételi terv ismeretében tervet készít a „frontban” dolgozók megkérdezésével.
12 - Ön, mint felelős vezető, vagy cégvezető milyen módon tájékozódik a céges teljesítések alakulásáról?
Könyvelésből gyűjtenek ki adatokat nekem negyedévenként
Könyvelésből gyűjtenek ki adatokat nekem havonta
Az információk számítógépes program segítségével érkeznek a könyvelési rendszerből negyedévente
Az információk integrált rendszerből érkeznek havonta, de „utómunkálatok” szükségesek
Az információk naprakész integrált rendszerből érkeznek

 
Jogi Nyilatkozat